پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری مربع

۱۴۷,۰۰۰ تومان۱۵۲,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری مریم پایه بلند

۱۶۰,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری هشت گوش

۷۸,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی گرد صدفی پایه بلند

۱۵۱,۰۰۰ تومان۱۵۷,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

قندان مینیاتوری

۹۵,۰۰۰ تومان