پذیرایی و سرو غذا

سالاد خوری

۱۸۳,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مستطیل

۱۹۳,۵۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله مربع بزرگ

۲۰۱,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلات خوری

۷۴۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلات خوری

۶۸,۵۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلات خوری درب پیرکس

۷۶,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری بیضی سایز کوچک

۴۰,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری مریم سایز بزرگ

۸۱,۹۰۰ تومان