پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مستطیل

۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مربع

۳۳۰,۰۰۰ تومان۳۴۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوپ خوری

۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سالاد خوری

۳۰۵,۰۰۰ تومان۳۲۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

رولتخوری بنفشه

۱۳۵,۰۰۰ تومان۱۴۰,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

رولتخوی تخت

۱۰۴,۰۰۰ تومان۱۰۷,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شکلات خوری

۱۳۰,۰۰۰ تومان۱۳۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری مریم

۱۵۰,۰۰۰ تومان۱۵۵,۰۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

شیرینی خوری مریم پایه بلند

۱۹۰,۰۰۰ تومان۲۰۵,۰۰۰ تومان