دسته بندی محصولات

آخرین محصولات

پذیرایی و سرو غذا

سوفله مربع بزرگ

۲۰۱,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سالاد خوری

۱۸۳,۹۰۰ تومان

پذیرایی و سرو غذا

سوفله خوری مستطیل

۱۹۳,۵۰۰ تومان

جا کاردی

سوپ خوری

۱۹۳,۵۰۰ تومان

جا کاردی

جا کاردی هندی

۷۴,۵۰۰ تومان

سطل و دستمال

جا کارد طاووسی

۸۱,۹۰۰ تومان

سطل و دستمال

جا کارد سانی

۴۳,۵۰۰ تومان